Güncel Duyuru: Özet ve Tam Metin kitabı yayınlanmıştır.
Tam metin kitabının 2. sayfasında uluslararası düzeyde katılım gösteren ve bildiri sunan katılımcılara yer verilmiştir
.
>> Özet metin kitabına ulaşmak için tıklayınız.
>> Tam metin kitabına ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ
Sempozyum Başkanı