Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL (Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Bahaüddin VAROL (Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Prof. Dr. Battulga TSEND, (National University Of Mongolia- Moğolistan)
Prof. Dr. Caner ARABACI (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Doğan YÖRÜK (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hatice Nil SARI ( İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi )
Prof. Dr. Halil SELÇUKBİRİCİK, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
Prof. Dr. İsmet EMRE (Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU ( Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi )
Prof. Dr. Mihriban ÖZBAŞARAN ( İstanbul Üniversitesi Aşıklıhöyük Kazı Başkanı )
Prof. Dr. Mohamed Rachid Boughzala (Université Echahid Hamma Lakhdar d’El Oued, Cezayir)
Prof. Dr. Mahmut Çelik ( Gotse Delçev Üniversitesi- İştip / Makedonya)
Prof. Dr. Mustafa ORAL (Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Nazim İbrahim (Aziz Kiril ve Metody Üniversitesi- Üsküp / Makedonya)
Prof. Dr. Necmi UYANIK (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Rusudan Sagınadze, Akaki Tseretelı Devlet Universitesi, Kutaısı, Gürcistan.
Prof. Dr. Srinivasan JEGANNATHAN (Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ (Karatay Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Adem ÖĞER ( Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Bülent KARA (Ömer Halisdemir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Huthaifa Abood alSamarrai (College of the Great Imam University, Irak)
Doç. Dr. Maia Kikvadze, Şota Rustavelı Devlet Universitesi, Batum, Gürcistan.
Doç. Dr. Mehmet AKINCI (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Muhammet SARI (Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Necmettin AYGÜN (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Nevzat TOPAL (Ömer Halisdemir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Nuran MALTA MUHACERİ (Piriştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi, KOSOVA)
Doç. Dr. Osman DOĞANAY (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Ömer KÖSE (Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Remzi KUZUOĞLU (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Süleyman Baki  (Kalkandelen Üniversitesi / Makedonya)
Doç. Dr. Şaban DOĞAN, (National University of Mongolia- Moğolistan)

Doç. Dr. Şener BİLALLİ (Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp / Makedonya)
Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN (Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi)
Doç. Dr. Taner ASLAN (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Zeliha SEÇKİN (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Abdolvahid SOOFIZADEH (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip İPEK (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Adel Fadhıl ABED (Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Aysu ALTAŞ (Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ESKİN (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin TAŞ (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Cihat YILDIRIM (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Emine FIRAT (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Erhan TECİM ( Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Eyyub ŞİMŞEK (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. F. Zişan KARA (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Faruk ÖZÇINAR (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ASLIM  (Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Kamila Barbara Stanek, Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi, Polonya
Yrd. Doç. Dr. Leyla İÇERLİ (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet EVREN (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ (Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat ALTUĞ (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZ (Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN ( Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Oktay ALKUŞ (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Orhan YAVUZ  (Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN ( Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Selahattin SATILMIŞ (Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Shahla Kazimova, University of Warsaw, Poland
Yrd. Doç. Dr. Syed Arslan Hassan NAQVİ (Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM (Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul KORKMAZ (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Vasıf ABİYEV (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi )
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ACAR (Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi)