İletişim

SEMPOZYUM SEKRETERYA&İLETİŞİM

Okutman Ayşegül CAN
Telefon: 0382 288 2613

Arş. Gör. Ünal ŞİMŞEK
Telefon: 0382 288 3423

Email: [email protected]
Posta:
Aksaray Üniversitesi,  Somuncu Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
68100, Aksaray, Türkiye