Çağrılı Konuşmacılar

  • Prof.Dr. ….. ………. Üniversitesi
  • Prof. Dr.  ….. ……….  Üniversitesi