Sempozyum Amaçları

SEMPOZYUM AMAÇLARI

Sempozyumun temel amacı, Anadolu’nun eşsiz tarihi birikimlerini barındıran bir bölgesi olarak Aksaray ve çevresinin birikimlerinin ortaya çıkarılması, bu noktadaki bilimsel alt yapının tespit edilip uluslararası ilim dünyasına sunulması, tarihi, coğrafi ve sanatsal güzelliklerinin tanıtılması ile dünya, ülkemiz ve bölge insanında bütün bu özelliklere karşı bir farkındalık kazandırılmasıdır. Buna bağlı olarak diğer amaçlar şöyle sıralanabilir:

  • Köklü bir tarihi geçmişi olan Aksaray’ın ilmî, dinî, kültürel ve sanatsal tüm değerlerinin bilimsel alt yapısının oluşturulmasını sağlamak,
  • Milattan önceki binyıllarda oluşmuş olan, Aksaray ve çevresindeki höyük ve arkeolojik kıymetler hususunda bilgilendirme ve tanıtım gerçekleştirmek,
  • Anadolu’nun kültür mozaiğinde Aksaray’ın etki ve rolünü bilimsel temellerle belirlemek,
  • Aksaray’ın tabii güzelliklerinin tanıtılmasını sağlamak,
  • Aksaray’daki Selçuklu Dönemi eserlerinin bilinmeyen yönlerini ve tanıtımını gerçekleştirmek,
  • Özelde üniversite gençliği, genelde ise tüm Aksaray halkında bilimsel ve kültürel birikime karşı bir farkındalık oluşturmak,
  • Aksaray’ın günümüz sosyo- kültürel yapısı, bu yapının geliştirilmesi, problemleri ve çözüm yolları noktasında ve yeni başlıklar çerçevesinde bilimsel toplantıların alt yapısını oluşturmak.
  • Basın ve yayınlar yoluyla Aksaray’ın bilimsel ve kültürel birikiminin tanıtılmasına katkıda bulunmak;
  • Somuncu Baba, Cemaleddin Aksarayî gibi şehrin manevi değerlerinin tanıtılması.