Davet Mektubu

II.ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU (26-28 Ekim 2017)

DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşım,

Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu düzenlenecektir.

Son on yılda, Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde önemli değişiklikler olmuştur. Bunlardan biri de, her ile bir üniversite politikası çerçevesinde her ile bir üniversite kurulmasıdır. Bu çerçevede, Aksaray ilinde de 2006 yılında bir devlet üniversitesi kurulmuştur.

Yeni kurulan üniversitelerin bir işlevi evrensel ölçekte işler yaparak bilime katkı vermek, bir diğer işlevi de yereli gözeterek çalışma alanlarını belirlemek olmuştur. Aksaray Üniversitesi de sadece bu ile ve bu ilin değerlerine odaklanan çalışmalar yapma arzusundadır. Bu yönde atılan çok sayıda adıma ilaveten, Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin öncülüğünde, Aksaray’ımızın tarihî ve kültürel birikimi üzerine bilimsel çalışmaları kamuoyuyla paylaşabileceğimiz bir mecra oluşturmaktır. Yapacak olduğumuz Sempozyumla Aksaray’ın tarihî, tarihî eserleri, edebiyatı, sosyal hayatı, siyaseti, ekonomisi, eğitimi; kısaca, dünü, bugünü ve yarını hakkında hemen her konuda bir birikim oluşturmayı amaçlamaktadır.

İlkini 2016 yılında yaptığımız ve her yıl devam edecek olan, Aksaray’ın tarih ve kültürü ile ilgili hemen her konunun tartışılacağı II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.