Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Zübeyir OVACIK
Dr. Öğ. Üy. M. Sami YILDIZ
Dr. Öğ. Üy. Mehmet KAYA
Öğr. Gör. Şerife ŞİMŞEK
Öğr. Gör. Kudret Sefa GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Ayşegül CAN
Arş. Gör. Mehmet ÖZKAYA
Arş. Gör. Selim KARAGÖZ
Arş. Gör. Nuri ÇİÇEK
Arş. Gör. Efe Numan CAN
Arş. Gör. Muhammed Emre YAYLACI
Arş. Gör. Uğur ÜLGEN
Derviş SÜNE