Accepted Paper

Accepted paper are published below.  Do not forget to record your paper number. When payin the registration fee, the notification number and name and surname must be entered in the explanation section.

Paper Number Abstract Title 1. Author 2. Author 3. Author
1 CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ’NİN “HAŞİYE ALÂ ŞERHİ MECMÂİ’L-BAHREYN” ADLI ESERİ’NİN DİĞER HAŞİYELER ARASINDAKİ YERİ Doç. Dr. Ahmet İNANIR
2 AKSARAY’IN KENT KİMLİĞİNİ BELİRLEMEDE ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU YANSIMALARI Öğr. Gör. Abdullah TURAN
3 XIX. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE AKSARAY’DA YAŞANAN SALGIN HASTALIKLAR Okutman Ayşegül CAN Doç. Dr. Taner ASLAN
4 AKSARAY İLİNİN DİNAMİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ESKİN Yrd. Doç. Dr. Mehmet TUNCER Öğrenci (Yüksek Lisans) Alparslan AVAN
5 AKSARAY İLİ KENTSEL FLORASINI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BİR ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ESKİN
6 AKSARAYLI MÜFESSİR CEMÂL HALVETÎ’DE KUR’ÂN’IN İŞÂRÎ YORUMU VE TEFSİR İLMİNE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bahaeddin YÜKSEL
7 AKSARAY’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARININ TURİZM POTANSİYELİ Öğrenci (Lisans) Cennet Tuğçe KAĞNICIOĞLU Öğrenci (Lisans) Yalçın KAŞLI Öğrenci (Yüksek Lisans) Muhammed Nafiz HÜDAVENDİGAR
8 MARKA ŞEHİR OLMA STRATEJİSİ VE AKSARAY İÇİN UYGULANABİLİR MARKA ŞEHİR OLMA STRATEJİLERİ Öğr. Gör. Mehmet Akif ÇAKIRER   ÇAKIRER
9 AKSARAY-TAŞPINAR HALILARINDA GÖRÜLEN MOTİFLER VE ANLAMLARI Öğr. Gör. Deniz GÜMÜŞ Okutman Kudret Safa GÜMÜŞ
10 GELVERİ ÇÖMLEKÇİLİĞİ VE “ÇAMURDA KADIN ELİ” PROJESİ Öğr. Gör. Nilüfer Nazende ÖZKANLI
11 GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: AKSARAY ÖRNEĞİ Prof. Dr. Himmet KARADAL Öğr. Gör. Ethem MERDAN
12 AKSARAY KENTİNDE, KENTSEL ÇÖKÜNTÜ MEKANLARININ BELİRLENMESİ VE YENİDEN KULLANIMI Prof. Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL
13 SEVKİYAT CE NAKLİYAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE AKSARAY BÖLGESİNİN TÜRK İSTİKLÂL HARBİ’NE KATKILARI Dr. Hülya TOKER
14 SOMUNCU BABA BAĞLAMINDA ANADOLU’NUN FETHİNDE DERVİŞLERİN ROLÜ Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
15 AKSARAY İLİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DEYİMLERDE BEDEN ORGANLARININ KAVRAMLAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Kamila Barbara STANEK
16 AKSARAY KENTİ AÇIK-YEŞİL ALANLARININ NİTELİK VE NİCELİK AÇISINDAN İRDELENMESİ Memur Erol KOYUNCU Prof. Dr. Atilla ELÇİ
17 ANTİK YUNAN VE ROMA DÖNEMİNDE AKSARAY Öğr. Gör. Dr. Cemil KOYUNCU
18 KÜLTÜREL MİRAS VARLIKLARININ BOZULMADAN KORUNMASINDA BİR KONTROL MEKANİZMASI OLAN TURİZMİN ÖNEMİ Öğr. Gör. Çağla ÜST CAN Öğr. Gör. Mehmet CAN
19 BÖLGESEL OLARAK TURİZMİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN FESTİVALLERİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Mehmet CAN Öğr. Gör. Çağla ÜST CAN
20 AKSARAY İLE UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI KAPSAMINDA BULUNAN GAZİANTEP ŞEHRİNİN GASTRONOMİ ZENGİNLİKLERİNDE KÜLTÜREL ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI Öğr. Gör. Mehmet Levent KOCAALAN
21 BİZANS DÖNEMİ GÜZELYURT KİLİSELERİNDEN YILANLI KİLİSE’NİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Öğr. Gör. Ayşe Nevin SERT
22 PROTOKOL YÖNETİMİ VE AKSARAY İL PROTOKOLÜ Yrd. Doç. Dr. Oktay ALKUŞ
23 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNİN GİRİŞ PUANLARINA GÖRE DURUMU Yrd. Doç. Dr. Oktay ALKUŞ
24 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET VE BEKLENTİLERİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Özden TAŞĞIN Öğrenci (Lisans) Sena Selcen TAŞĞIN
25 ABDULLAH SABRİ KARTER VE ONUN DÜŞÜNCE DÜNYASI Öğrenci (Doktora) Pınar DOĞANAY Okutman Serap TAŞTEKİN
26 AKSARAY ULU CAMİ MİNBERİNİN SANAT ESERİ OLARAK İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Rasim SOYLU Yrd. Doç. Dr. Banu DAVUN
27 AKSARAYIN SANAT TARİHİ ÜZERİNE YAPILMIŞ DEV BİR ESER: ABİDELERİ VE KİTABELERİ İLE NİĞDE AKSARAY TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Rasim SOYLU Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİĞLER
28 ERATNA VE KADI BURHANEDDİN DEVLETLER İN AKSARAY’DA HÂKİMİYET MÜCADELESİ VE ŞEHRİN SOSYA EKONOMİSİNE ETKİSİ Öğrenci (Yüksek Lisans) Sinan DOĞAN
29 YEŞİL AKSARAY Öğrenci (Lisans) Salihan AYDIN Öğrenci (Lisans) Nagihan AYDIN
30 AKSARAY’DA CUMHURİYET DÖNEMİNDE TARIM ALANINDAKİ GELİŞMELER Öğrenci (Yüksek Lisans) Seda ALPASLAN Doç. Dr. Yüksel KAŞTAN
31 SOMUNCU KOCA HAZRETLERİ VE OĞLU YUSUF-İ HAKÎKÎ BİZE NE SÖYLÜYOR? Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU
32 AKSARAY’IN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI Yrd. Doç. Dr. Serpil DEMİREZEN Öğrenci (Yüksek Lisans) Gülendam ÖZLEK
33 ALEVİLİK İNANCININ ANADOLU TOPRAKLARINDA MEKÂNSAL YANSIMASI: CEM EVLERİ Yrd. Doç. Dr. Sibel DEMİRARSLAN Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN
34 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KÜLTÜREL İZ KORİDORU; AKSARAY ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Ülgen YENİL
35 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMINDA STAJ UYGULAMASI DERSİNİN ÖNEMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. Ümmügül BAŞ Öğr. Gör. Musa KÜÇÜK
36 KÜLTÜR TURİZMİ FAALİYETLERİNİN YEREL EKONOMİYE KATKISI: AKSARAY İLİ SULTANHANI ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Yusuf ACAR Öğr. Gör. Vildan ACAR
37 AKSARAY İLİ TURİZMİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: SICAK HAVA BALON TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. Yusuf ACAR Yrd. Doç. Dr. Aysu ALTAŞ
38 KENT KİMLİĞİ VE BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Ercan AKTAN Yrd. Doç. Dr. Veysel ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇYİĞİT
39 ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ, SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİ CAMİİLERİ VE BU CAMİİLERİN HUKUKİ STATÜLERİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Hilmi Can TURAN Öğrenci (Yüksek Lisans) Duygu TURAN Öğrenci (Lisans) Abdulkadir ÇOPUR
40 AKSARAY İLİ ÇEVRESİNDEKİ ROMA VE BİZANS DÖNEMİ YERLEŞİMLERİ Öğr. Gör. Hüsamettin Hayri ŞENER
41 AHMET KUŞSAN’IN SOMUNCU BABA İSİMLİ ROMANINDA MEKÂN Öğr. Gör. Dr. Yılmaz EVAT
42 AKSARAY’DA SÜRGÜNDEKİ ERMENİLERE DAİR BAZI TESPİTLER Doç. Dr. Taner ASLAN
43 AKSARAY’DA BİR TÜRKMEN AŞİRETİ: ÇİMELİ AŞİRETİ VE ÇİMELİLİLER Öğretmen Hasan CANKURT
44 1860 SENESİNDE AKSARAY’DA, ACEM KÖYÜ’NDE ÖLÜMLE SONUÇLANAN BİR KAVGANIN HİKÂYESİ VE HUKUKÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Necmettin AYGÜN
45 NİZAM-I CEDİD ORDUSUNUN ORTA ANADOLU’DA TEŞEKKÜLÜ (AKSARAY-SEYDİŞEHİR KIŞLALARI ÖRNEKLERİ) Yrd. Doç. Dr. Eyyub ŞİMŞEK
46 ÜNİVERSİTE ŞEHİR ETKİLEŞİMİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI VE SOSYAL PROJE GELİŞTİRME DERSLERİNİN ÖNEMİ ( AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ ) Yrd. Doç. Dr. Serpil DEMİREZEN Yrd. Doç. Dr. Rabia Gökçen KAYABAŞI
47 ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BEDRİYE MEDRESESİ’NE BİR BAKIŞ Arş. Gör. Ahmet GÜMÜŞTOP
48 KARAMANOĞLU KASIM BEY’İN CEM SULTAN İLE BİRLİKTE KONYA, ANKARA VE AKSARAY’I KUŞATMASI Arş. Gör. Adem KELEŞ
49 MÜBADELENİN İKİ YAKASI: GÜZELYURT’TAN NEA KARVALİ’YE Doç. Dr. Adem ÖGER
50 SELÇUKLU DEVLETİ’NİN MOĞOL İŞGALİ ALTINDA OLDUĞU DÖNEMDE AKSARAY’DA GEÇEN İKİ MÜCADELE VE ENTERESAN SONUÇLARI Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
51 TARİH SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN; TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİNİN AKSARAY’DA UYGULANIŞININ İNCELENMESİ Öğrenci (Yüksek Lisans) Ahmet KARAMEMİŞ
52 14-17. YÜZYILLAR ARASINDA AKSARAY’DA DOĞMUŞ VE YETİŞMİŞ HEKİMLER VE TIP KONULU ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Meryem ARSLAN
53 ABDURRAHMAN ASKERÎ’NİN MİRATÜ’L-IŞK’I IŞIĞINDA AKSARAY BAYRAMÎ MELAMÎLERİNE DAİR BAZI YENİ BİLGİLER Yrd. Doç. Dr. Ramazan ATA
54 BİR MARKA KENT OLARAK AKSARAY Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Aysun YEMEN
55 AKSARAY’DA DÜZENLENEN YÖRESEL YEMEK YARIŞMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Aysu ALTAŞ Öğr. Gör. Dr. Sait DOĞAN
56 AKSARAY KİLİNİN SERAMİK SIRLARINI RENKLENDİRİCİ ÖZELLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Banu DAVUN Yrd. Doç. Dr. Elif EREN GÜLTEKİN
57 ZİNCİRİYE MEDRESESİ VE CEMALEDDİN AKSARAYİ’NİN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN KENDİNE ÖZGÜ/NLÜĞÜ MESELESİ Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ
58 CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ’YE NİSBET EDİLEN “AHLÂK-I CEMÂLΔNİN VARLIĞI VE NİTELİĞİ ÜZERİNE TESPİTLER VE DÜŞÜNCELER Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ
59 AKSARAY’DA HACI BEKTAŞ-I VELÎ GELENEĞİNİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ Doç. Dr. Bülent KARA
60 YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN MAHABBETNÂMESİ’NDE TABİAT VE ÇEVRE Öğr. Gör. Durdane YILMAZ
61 AKSARAYLI ŞAİR HASAN RIZÂYÎ’NİN HZ. ALİ’DEN YÜZ SÖZ TERCÜMESİ Prof. Dr. Adem CEYHAN
62 AKSARAY KENTİNDEKİ KONUT DIŞI CUMHURİYET DÖNEMİ SİVİL MİMARLIK YAPILARI VE ÖZELLİKLERİ Arş. Gör. Ceyhan TAZEFİDAN Arş. Gör. Selin DURAN
63 IV. DÖNEM AKSARAY MİLLETVEKİLİ AHMET SÜREYYA ÖRGEEVREN’İN HAYATI, TBMM FAALİYETLERİ (1931-1934) Doç. Dr. Mehmet KAYA
64 YAŞANABİLİR BİR KENT OLARAK AKSARAY: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öğr. Gör. Dr. Ercan AKTAN Yrd. Doç. Dr. Veysel ÇAKMAK
65 EVLİYÂ ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE AKSARAY Öğrenci (Doktora) Elif Hasret KUMCU Öğrenci (Yüksek Lisans) Yaşar MUSAOĞLU
66 YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN“MAHABBETNÂME” ADLI ESERİNDE GEÇEN TARİHÎ ŞAHSİYETLER Okutman Ercüment SARIAY Okutman Kudret Safa GÜMÜŞ
67 AKSARAY STK’LARININ SOSYAL SERMAYE ÜRETİMİNE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Erhan TECİM
68 YAZITLAR VE ASUR KAYNAKLARINA GÖRE AKSARAY’DA EGEMEN OLAN TABAL KRALLIKLARINDAN ŠİNUHTU KRALLIĞI VE KRAL KİAKKİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Öğrenci (Doktora) Esra BULUT
69 ACEMHÖYÜK’TE ORTAYA ÇIKARILAN ÇİVİ YAZILI BELGELER Öğr. Gör. Aliye KUZUOĞLU Doç. Dr. Remzi KUZUOĞLU
70 ŞEHİR GÜVENLİĞİ VE SUÇ TEORİLERİ: AKSARAY İLİ İLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME Öğr. Gör. Fahri AKBAŞ Öğr. Gör. Emre ÜRÜN Öğr. Gör. İbrahim Gökhan DİVANOĞLU
71 ŞEHİR MARKASI OLUŞTURMA SÜRECİ VE MARKA ŞEHİR ÇERÇEVESİNDE AKSARAY İLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Zühal FİDAN Arş. Gör. Fatih BARİTCİ
72 HURŞİT İLE MAHMİHRİ HİKÂYESİNİN AKSARAY ANLATMASI Prof. Dr. Faruk ÇOLAK
73 ARZU İLE KAMBER HİKÂYESİNİN AKSARAY ANLATMASI Prof. Dr. Faruk ÇOLAK
74 DİKEY MİMARİ Mİ? YATAY MİMARİ Mİ? AKSARAY İLİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME Öğr. Gör. Ferhat ATEŞ
75 AKSARAY’IN EŞKIYA TAŞRA GÖREVLİLERİ (16. YÜZYILIN SONLARI-17. YÜZYIL BAŞLARINDA) Yrd. Doç. Dr. Fadimana FİDAN
76 CUMHURİYETİN İLK NÜFUS SAYIMINA GÖRE AKSARAY ŞEHRİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Gülin ÖZTÜRK
77 MİLLİ MÜCADELEDE İŞGAL VE ZAFERLERİN AKSARAY’DAKİ YANSIMALARI Doç. Dr. Hamdi DOĞAN
78 YEREL YÖNETİCİLERİN ŞEHİR MARKASINA YÖNELİK ALGILARI: AKSARAY ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Hümeyra SADAKLIOĞLU
79 AKSARAY’DA MATBAANIN KURULUŞU VE YAYGINLIK KAZANMA SÜRECİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇ
80 AKSARAY İLİ GÜZELYURT (GELVERİ) İLÇESİNDE MİMARİ YAPILARDA GÖRÜLEN HAYVAN FİGÜRLÜ TAŞ BEZEMELER Öğr. Gör. Gamze URAY Öğr. Gör. Deniz GÜMÜŞ
81 YUSUF HAKÎKÎ BABA’NIN MAHABBETNÂMESİNDE ÂRİF TİPİ Yrd. Doç. Dr. Kezban PAKSOY
82 YÛSUF HAKÎKÎ (AKSARÂYÎ) BABA DÎVÂNI’NIN GÜNÜMÜZ SOSYAL HAYATINA UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE Okutman Kudret Safa GÜMÜŞ
83 CEMALEDDİN İSHAK EL-KARAMANİ’İN (Ö. 933/1527) HAŞİYE ALA ENVARU’T-TENZİL ADLI ESERİNDE İŞARİ YORUMLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami YILDIZ
84 AKSARAYLI NİSARÎ ALİ EFENDİ Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
85 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİ İÇİNDE AKSARAY TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TUNCER
86 ONDOKUZUNCU YÜZYILDA AKSARAY VE ÇEVRESİNDE NÜFUS HAREKETLERİ Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU
87 II. DÖNEM TBMM’DEKİ AKSARAY MİLLETVEKİLLERİ VE FAALİYETLERİ Dr. Mustafa ÖZYÜREK
88 KONYA VE AKSARAY’A DAİR 1931 TARİHLİ BİR CHF TEFTİŞ HEYETİ RAPORU Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN
89 AKSARAY SANCAĞINDA 1303 KITLIĞI Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
90 FATİH DEVRİ KARAMAN EYALETİ VAKIF DEFTERİNE GÖRE AKSARAY ŞEHRİ Doç. Dr. Nevzat TOPAL
91 YUSUF HAKÎKÎ BABA’NIN MAHABBETNÂMESİNDE NEFS VE NEFS KATEGORİLERİ Öğrenci (Doktora) Özlem GÜNGÖR
92 ATIKSU YÖNETİMİ: AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Memur Ali ÖZCAN
93 KENT MERKEZLERİNİN YENİLENME SÜREÇLERİ VE AKSARAY KENT MERKEZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Münevver Özge BALTA
94 AKSARAY KENTİNİN MEKANSAL GELİŞİM SÜRECİ VE PLANLAMA DENEYİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Münevver Özge BALTA
95 AKSARAY LİSESİ; TÜRKİYE CUMHURİYET DÖNEMİ ANADOLU’DAKİ EĞİTİM YAPILARINA ÖRNEK Doç. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER Öğrenci (Yüksek Lisans) Selen ÖZTÜRK
96 AKSARAY KILIÇARSLAN TEPESİ’NDEKİ ‘KÖŞK’ YAPISI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME Arş. Gör. Rana ÜNSAL
97 AKSARAY MİMARLAR ODASI BİNASI VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME SÜRECİ Arş. Gör. Rana ÜNSAL
98 AKSARAY’IN YETİŞTİRDİĞİ MEŞHÛR ŞAHSİYETLER Prof. Dr. Recep DİKİCİ
99 CUMHURİYET DÖNEMİNDE AKSARAY’DA SANAYİ ALANINDAKİ GELİŞMELER Doç. Dr. Yüksel KAŞTAN Öğrenci (Yüksek Lisans) Seda ALPASLAN
100 CUMHURİYET DÖNEMİNDE AKSARAY’DA EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ Doç. Dr. Yüksel KAŞTAN Öğrenci (Yüksek Lisans) Seda ALPASLAN
101 19.YÜZYILDA AKSARAY’DA VAKIF KÜLTÜRÜ VE VAKIFLARIN SOY AĞACI ARAŞTIRMALARINDAKİ ÖNEMİ Öğrenci (Yüksek Lisans) Sefa ALP
102 YEREL BASININ SORUNLARI ÜZERİNE TESPİTLER: AKSARAY ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞ
103 YENİ TÜRK HARFLERİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE AKSARAY VİLAYET GAZETESİ Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞ Yrd. Doç. Dr. Mustafa İŞLİYEN
104 PERS, HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE GARSAUİRA BÖLGESİ’NDEKİ AKTİF YOL ŞEBEKESİ Yrd. Doç. Dr. Selim PULLU
105 TARİHİ AKSARAY EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ Arş. Gör. Selin DURAN Arş. Gör. Ceyhan TAZEFİDAN
106 AKSARAY İĞNE OYALARI Öğr. Gör. Semra KILIÇ KARATAY
107 CUMHURİYET İLK YILLARINDA AKSARAY VE ÇEVRESİNDE BANKACILIK FAALİYETLERİ VE AKSARAY HALK İKTİSAT BANKASI ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Sadık ERDAŞ
108 AKSARAY’IN MARKA KENT OLMASINDA SOMUNCU BABA’NIN ROLÜ KENTSEL YAPILAŞMA, GELİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNDE Kİ UYGULAMALARDA YAPILANLAR & YAPILABİLECEKLER Yrd. Doç. Dr. Sibel DEMİRARSLAN Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN
109 1911 AKSARAY SEL FELÂKETİ Yrd. Doç. Dr. Selahattin SATILMIŞ
110 AKSARAY SEMTİ VE AKSARAYLILAR Doç. Dr. Seyit TAŞER
111 1899 TARİHİNDE YANGIN SONUCU TAHRİP OLANAKSARAY HÜKÜMET KONAĞININ YENİDEN İNŞASINA DAİR BAZI TESPİTLER Doç. Dr. Taner ASLAN
112 KONUŞMA SANATINA DAİR: MAHABBET-NÂME MESNEVİSİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Yılmaz EVAT
113 YEREL YÖNETİMDE İLETİŞİM KURMANIN YENİ YÜZÜ WEB SAYFALARI: AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Zühal FİDAN Yrd. Doç. Dr. Zülfiye ACAR ŞENTÜRK
114 TÜRKİYE SELÇUKLU DEVRİNDE AKSARAY VE ASKERÎ AÇIDAN ÖNEMİ Öğr. Gör. Dr. Züriye ORUÇ
115 AKSARAY’DA ÇEKİLEN SOMUNCU BABA FİLMİNDE AİLE MÜESSESESİ Öğrenci (Lisans) Eşe ÇAĞLAR
116 ÇİZGİ FİLMLERİN EĞİTİCİ ROLÜ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME: AKSARAY ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN   Yrd. Doç. Dr. Mustafa İŞLİYEN
117 AKSARAY’IN İL STATÜSÜNE KAVUŞMASI VE TBMM’DE YAPILAN DÜZENLEMELER Uzman Mukaddes ARSLAN